ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008008 מתאריך 11/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 22מרכז מסחרי ומלון שלום פלאזה25/11/2010
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 143שפת המדבר - מצפה רמון
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 103הרחבת אזור המתקנים במחצבת נחל שלמה
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 305/ 61אתר לסילוק פסול יבשה לקיה
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 95ישיבת הסדר מתחם מעוז - שדרות21/10/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 251/ 1שינוי יעודים בשכונה 24 רהט29/08/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 18אזור תעשיה - רחוב האורן 5 - קרית מלאכי24/04/2012
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 376/ 2/ אשכונה 20 תל שבע01/11/2012
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 98ישיבת הסדר שדרות12/05/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 353/ 3שכונה 13 מגרש 62 רהט08/02/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 183חווה נסיונית חבל אילות09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 173פארק נאות לון - פיתוח אזור מגורים וספורט
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 8בית כנסת - מושב נחלה07/10/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 420/ 1שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' - שכונה 1111/09/2012
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 5שכונה 1 מגרשים 7, 8, 9 ערוער08/07/2010
נתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 1שכונת נווה נוי מערב
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 18שכונה ד' מגרש 47
בני שמעון, תדהרתוכנית7/ 02/ 305/ 80מבני משק חב' שתיל מושב תדהר15/02/2012
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 15השגה על החלטת הועדה המקומית - שכונה 10 מגרשים 81, 2005, 901 חורה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 4הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 3124/12/2009
להביםתוכניתדר/ 20/ מבט/ 101עיר הבהדי''ם - קרית ההדרכה של צה''ל14/07/2010
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 531הגדלת זכויות בניה מגרש 94 שכונה ד' שגב שלום24/12/2009