ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2008008 מתאריך 01/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 140/ 24שינוי לתכנית מפורטת - מרכז אורן26/09/1996
שמעונים, שדות נגב, שובהתוכנית7/ 03/ 149/ 10תחנת תדלוק - מושב שובה03/09/2009
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
בקשה ועדה מקומית10/ 06/ 72בקשה לשימוש חורג להקמת חנות למכירת מוצרי קוסמטיקה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 14שינוי בזכויות בניה - רחוב שמואל רודנסקי - נחל עשן - באר שבע09/12/2008
בני שמעון, שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 470יער שמריה רנן
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112אתר תיירות ונופש - בקעת תמנע - חבל אילות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 2שינוי בזכויות בניה - רחוב הרצל רוזמבלום - שכונת נווה זאב באר שבע
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 105מרכז תיירות דרך יותם - אילת
שמעונים, אשכול, עין הבשורתוכנית7/ 03/ 285/ 6עין הבשור - אזור חקלאי
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
נתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 02/ 101/ 19בית ספר תיכון בנים - נתיבות08/01/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 356/ 3שכונה 10 - מגרשים 20-27 - רהט
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 6שימוש חורג מקקע חקלאית להקמת 8 יח' אירוח ומבנה לשירותי תיירות
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 504לקיה - פלח דרום מזרחי24/04/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 124הגדלת זכויות בניה באזור מסחרי - פינת רמב''ם אצ''ג - באר שבע06/04/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 14מגרש 134 - רחוב חיים בר-לב שוכנה ו' - באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 23הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב אדלר 13 - באר שבע12/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 30רחוב צבר שכונת נווה נוי באר שבע13/03/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 4מבנה מגורים רחוב קרל נטר 24 רמות באר שבע
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 256מחצבת הר דרגות הרחבה
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 259מתקן אנטנה שדור בהר מרבץ
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 7מגרש 220 - מושב גילת18/11/2008
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 182/ 1אתר לכריית פוספט בהרי אפעה - שינוי תוואי דרך הגישה11/11/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 16הגדלת שטח בניה לקיוסק ''מפגש דורי''01/06/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 184הקמת אזור שרות ואחסנה ליד שדה תעופה עובדה
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 11שימוש חורג משטח חקלאי לחוות גמלים ומרכז טיולי מדבר - דרך חאן הבשמים
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 12בקשה לשימוש חורג מקרקע חקלאית ל-3 יח' אירוח, מחסן ומצללות
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 13שימש חורג מקרקע חקלאית למבנה לאירוח כפרי עין יהב
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 311חניון מואה (מספר קודם 30/ מק/ 3024)