ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2008025 מתאריך 19/08/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, לכיש, זהרתוכנית6/ מק/ 2108מגרש 55 - מושב זוהר27/05/2009
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ מק/ 2104חילופי שטחים בין קרקע חקלאית לבית עלמית בכפר ורבורג
באר שבעתוכנית5/ מק/ 2482מגרש 35 שכונת נאות לון באר שבע
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ מק/ 2533שכונה 4 מגרש 31 ערערה בנגב