ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008009 מתאריך 15/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 18רחוב האורגים פינת רחוב יהושע הצורף (מעדני מניה) - באר שבע
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 53פארק שלמה המלך - שמעונים04/12/2008
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 115קיריית המוזיאונים העיר העתיקה באר שבע
שמעונים, מרחבים, ניר משהתוכנית7/ 03/ 139/ 6הרחבה שלב ב' - ניר משה
ירוחםתוכנית26/ 03/ 101/ 61הסדרת שכונת מגורים קיימת - ירוחם24/03/2010
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 4שימושים חקלאיים - מושב שרשרת
אילתתוכנית2/ 03/ 162/ 1מלון הנסיכה - חוף דרומי - אילת15/05/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 233שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
ערדתוכנית24/ 03/ 142שינוי במגרשים ברחוב נחל וברחוב פלג שכות גבים ערד17/06/2009
אופקיםתוכנית23/ 03/ 102/ 135תוספת קומה לבניין ברחוב הרצל - אופקים25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 20רחוב אהוד בן גרא 19 - באר שבע03/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 106מגרש מס' 65 ברחוב הכותל המערבי 65/3 , שכונה א' באר שבע14/09/2009
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 143/ 1מתחם מגורים משולב במלונאות ונופש במערב מצפה רמון - שפת המדבר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 36הסדרת רוחבי דרכים - שכונה ב' - באר שבע06/04/2009
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 114/ 10שכונת הגמל - מצפה רמון
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 171מגרש 25 ו- 26 נווה זאב פלח 511/08/2009
אילתתוכנית2/ 02/ 236אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת, שלב א'
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 31מגרש 2208 - שכונת נווה נוי באר שבע03/09/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 96הגדלת שטח בניה למגרש A 556 רחוב רמלה 20 באר שבע03/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 30הגדלת שטח בניה מגרש B 376 רחוב גלזמן 15 באר שבע06/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 6מבנה למגורים ומסחר שכונת האנדרטה רמות24/03/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 301/ 2אזור תעשיה - מגרש 152 - רהט28/04/2010
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 45מתחם לחקלאות ימית חולות זיקים
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 527אזור תעשיה לקיה26/06/2011
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 6מגרש 146 ערערה שכונה 1
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 530בריכת מים צפונית חורה03/09/2009