ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008009 מתאריך 08/09/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 15הקמת מפעלים לתעשיה כימית ברמת חובב
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 113אזור המרינה - אשדוד
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 56שטחים פתוחים במועצה האזורית בני שמעון
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 107/ 8שינוי מחניה ציבורית לשצ''פ
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 15רחוב רשב"י רובע ז' - אשדוד (מספר קודם 3/ מק/ 2185)
אשדודתוכנית3/ 03/ 121/ 2מגורים ומסחר בכניסה דרומית מגרש 7 שד' משה סנה
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000
בת ים, הרצליה, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 13/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית לחופי הים התיכון, שינוי במחוז תל-אביב
תוכניתתממ/ 4/ 14/ 72תכנית מתאר מחוז דרום תממ 14/4 שינוי מס' 72 אתרים לכריית חרסית
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 73תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהל05/10/2010