ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2008010 מתאריך 27/10/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
גלילית מחוז הדרום, שמעונים, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 243דרך מס' 316 - דרך גישה לחירן
שמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 13מרכז תושיה07/10/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 420/ 2שינוי משטח לבנייני ציבור למגורים במגרש 901 שכונה 11 רהט
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 107שכונת רמת בגין אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 123מתחם הפיקוד, העיר העתיקה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 122מתחם הנחל, העיר העתיקה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 166בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה15/05/2011
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 8שכונה 2 מגרשים 10, 2117/06/2009
רמת חובב, רמת נגב, שמעונים, מרחביםתוכנית19/ 02/ 110/ 29בריכות אידוי (חדשות) ברמת חובב21/01/2010
שמעונים, מרחבים, פעמי תש"זתוכנית7/ 03/ 138/ 7חלקות 5-8 - מושב פעמי תש''ז08/02/2010
שמעונים, שדות נגב, תושיהתוכנית7/ 03/ 164/ 14מגרש 55 - מרכז תושיה
שקמים, יואב, נחלהתוכנית6/ 03/ 207/ 8בית כנסת - מושב נחלה07/10/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 11שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' שכונה 27 מגרש 2228/04/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 176בית ספר סיני16/12/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 177הגדלת שצ''פ ברחוב שז''ר פינת רחוב השלום25/11/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 86תוספת יחידות דיור חלקה 234 ע''ש רפאל רפאל01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 127הודעה לפי 77-78 פיתוח ושימור העיר העתיקה באר שבע מתחמי הנחל והפיקוד
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 179קריית מדע באר שבע01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 128הודעה לפי 77, 78 לחוק - פתוח ושימור צפון העיר העתיקה