ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008011 מתאריך 24/11/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערדתוכנית24/ 03/ 140אתר לכריית פוספטים - שדה בריר
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 43מועדון + 50 - ברחוב אשל 67 א' - עומר
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 12חלוקה והגדרת מגרשים משק 18א', 18ב' מושב שיבולים
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 124מתקן התפלת מי ים - אשדוד21/01/2010
שמעונים, שדות נגב, שרשרתתוכנית7/ 03/ 237/ 7מושב שרשרת15/02/2012
שמעונים, שדות נגב, שבליםתוכנית7/ 03/ 234/ 11מושב שיבולים
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן29/11/2009
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 82דרך גישה לסנסנה
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 481/ 1חלוצית 4 (''נוה'') חולות חלוצה (מס' קודם 7/ מק/ 2110)28/04/2010
גזר, הראל, ירושלים, מטה יהודהתוכניתתתל/ 24מערכת מים חמישית לירושלים29/01/2009
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, גלילית מחוז תל אביב, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפותוכניתתמא/ 23/ א/ 4תכנית מתאר ארצית למערכת תחבורה עתירת נוסעים במטרופולין גוש דן12/08/2010
חבל אילותתוכניתתממ/ 4/ 14/ 73תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 73 אתר תיירות ע'רנדל צפ-מז לקבוץ יהל05/10/2010
תוכניתתמא/ 37/ ה/ 3תמ"א חלקית ברמה מפורטת- תוספת שימושים מותרים ברצועת צינור הגז, פלמחים29/01/2009