ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2008020 מתאריך 10/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96035חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
אילתערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאת/ 08/ 96036חידוש ערר בתביעת לפיצויים בגין תכנית 2/ 03/ 152/ 6
אשקלוןערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאק/ 08/ 6056תביעת פיצויים בגין תכנית מפורטת מס' ד- 6/ 02/ 234/ 24
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 96075תביעת פיצויים בגין פגיעת תכנית - תת"ל 4, 8/3 (הקמת מחלף עד הלום כביש 4)
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 08/ 6099התנגדות לתוספת 3 קומות לבניין קיים , 16 יח"ד לפי תמ"א 38