ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009001 מתאריך 05/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 52שמורת טבע - חולות עגור06/04/2009
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 24המרכז האזרחי - רמת חובב28/04/2010
שמעונים, מרחבים, שדות נגבתוכנית7/ 03/ 457פארק יער נחל גרר08/02/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 95פארקים תת ימיים ושוניות מלאכותיות - אילת
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
תוכנית10/ 03/ 282/ 1כריית פוספטים - חתרורים מזרח17/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 104רחוב השומר שכונה א' - באר שבע05/03/2009
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
אילתתוכנית2/ 03/ 123/ 7שינוי יעוד ממגורים לשטח למבני ציבור - בית ספר אופיר - אילת12/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 159מתחם אנדרטת הנגב - באר שבע03/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 47תוספת זכויות - רחוב חנה - שכונת נחל עשן - באר שבע26/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 48רחוב רחל אמנו 50/3 - באר שבע03/06/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 19רחוב בריסל 25 - שינוי משצ''פ לאזור מלאכה - שדרות12/05/2009
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 16חלוקת שני מגרשי מגורים ומבני עזר - כפר ורבורג26/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 28רחוב י.ל. פרץ 41 - נווה זאב - באר שבע19/03/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 254תחנת שאיבה יתיר24/05/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 114/ 10מרכז מסחרי ערד22/07/2009
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 16שכונה 2 א' - מגרש 62 ערערה בנגב19/03/2009
בני שמעון, גבעות ברתוכנית7/ 02/ 305/ 75השלמות שלב א' ו- ב' גבעות בר12/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 184/ 12מגרש 24, רח' הר רמון 19 באר שבע19/03/2009
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 15מגרש 517 - מבועים26/03/2009
שמעונים, שער הנגב, ברור חילתוכנית7/ 03/ 231/ 9מתקן הנדסי - קיבוץ ברור חייל29/06/2009
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 253/ 1הרחבת חוות כלובי דגים בים התיכון13/10/2009
שקמים, יואב, בית נירתוכנית6/ 03/ 142/ 5שטח לגדר בטחון קיבוץ בית ניר
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 18תוספת יח''ד וזכויות בניה מגרש 202 רובע יב' אשדוד05/03/2009
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 105/ 14שינוי יעוד משטח חקלאי למבני משק גד''ש הר חברון - תל ערד
אשדודישות כללית3/ 02/ 101/ 01בקשה להיתר בניה לעבודות עפר וגידור מגרש מיוחד עפ"י סעיף 7 בהוראות תכנית מיתאר
חבל אילות, יהלבקשה ועדה מקומית12/ 06/ 17שימוש חורג לאחסנת כלי רכב בשטח חקלאי - קיבוץ יהל