ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2008012 מתאריך 22/12/2008

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשדודתוכנית3/ 03/ 102/ 92מדיטרנה - חוף צפוני אשדוד07/10/2008
אילתתוכנית2/ 03/ 114/ 12בינוי חוף אילת -שלבים א+ב23/05/1981
בני שמעון, שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 523המרכז האזורי אבו בסמה
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 44הרחבת מפעל סוגת07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 59שינוי הוראות בניה לבניין ברחוב קרן היסוד פינת שד' בן צבי (מס' קודם 5/ מק/ 250724/09/2009
תוכניתתמא/ 10/ א/ 5תחנת הכח "אשכול" צ תוספת יחידות ייצור במחזור משולב07/05/2009
תוכניתתמא/ 13/ 1 חופי מפרץ אילתתכנית מתאר ארצית לחופי מפרץ אילת - חוף אלמוג17/03/2011
תוכניתתמא/ 3/ 95שינוי התוויית דרך אזורית 56107/05/2009
תוכניתתמא/ 13/ 8/ ים - תיכוןתכנית מתאר ארצית לחופים - תמא/ 13 שינוי מס' 8 - הוספת סעיף גמישות10/03/2010