ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009001 מתאריך 07/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 32קניון לב אשקלון21/01/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 173הודעה לפי 78, 77 - שד' התעשיה צפון רמת אשכול - רחובות אבן עזרא, מנחם בגין
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 38הגדלת זכויות א' - שכונת רמות באר שבע21/06/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 12מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 29קיוסק בשדרות התמרים אילת26/06/2011
שדרותתוכנית21/ 03/ 104/ 34רחוב דוד אלעזר 1 - שדרות
אילתתוכנית2/ 03/ 218/ 2מוסדות ציבור ברובע 9 שחמון אילת24/12/2009
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 68בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת25/11/2010
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 35שכונה צפונית א', מרכז רובעי וקריית חינוך שדרות05/01/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 4מגרש 325 משעול הזית 1, שחמון 4 - אילת08/11/2010
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 104השקמה 19 אפרידר
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 22מגרשים 162 ו- 176 שכונת רמות25/08/2009
אשדודתוכנית3/ 03/ 125/ 10שינוי זכויות בניה במגרשים למגורים רובע ט''ו
אילתתוכנית2/ 03/ 202/ 5שינוי בזכויות בניה משעול פיקוס 3, 4 מערב 6 אילת10/04/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 32מגרש A 38 38 B נווה נוי16/12/2010
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 43שכונת חמי ישראל - אזור מגורים ג'22/12/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 8הצפצפה 32 גנים א'
באר שבעתוכנית5/ 03/ 167/ 50מגרש 46 באזור תעשיה קלה ומלאכה בעמק שרה שלב ד'23/02/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 34מגרש A 304 שכונת נווה נוי17/03/2011
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 7מגרש 212 מושב שדה צבי08/07/2010
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 44שכונת נאות הללי08/07/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 4הגדלת זכויות בניה מגרש 99 בשכונת נווה זאב07/03/2010
שמעונים, מרחבים, גילתתוכנית7/ 03/ 146/ 8מגורים במגרש 280 במושב גילת01/06/2010