ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009002 מתאריך 12/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 104/ 9פל''ח (פעילות לא חקלאית) בכול ישוב מוצעה אזורית לכיש
שקמים, חוף אשקלון, נצניםתוכנית6/ 03/ 152/ 6אזור מגורים - קיבוץ ניצנים
שקמים, יואב, לכישתוכנית6/ 02/ 301גן לאומי תל לכיש ותל מרשה - הרחבה
דימונהתוכנית25/ 03/ 148הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית דימונה08/07/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 251/ 2מגרש 144 שכונה 24 רהט
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 17שכונה 1 ערערה בנגב
שקמיםתוכנית6/ 02/ 260/ 1מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה
רהטתוכנית17/ 03/ 258/ 3שינוי ייעוד משצ"פ למגורים בשכונה 5 רהט
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 18שכונה ד' מגרש 47
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 6מגרש 19 שכונה 4 ערערה בנגב07/03/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 81מתקן הנדסי בכניסה למתחם מסוף האשל08/11/2010
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 4הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 3124/12/2009
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 531הגדלת זכויות בניה מגרש 94 שכונה ד' שגב שלום24/12/2009
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 129/ 6אחוזת אתרוג - חלקה 7301/06/2010
שקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 101בית משפחת מליץ באר שבע - שינוי זכויות והנחיות בניה.25/08/2009