ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009001 מתאריך 23/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבע, בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 69פארק פנאי חצרים
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 4מגרש 41 - כוכב מיכאל04/01/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 55שכונת ג-ן קרית מלאכי
עומרתוכניתדר/ 15/ מבט/ 102/ 1קרית מודיעין בנגב
בני שמעוןתוכניתדר/ 7/ מבט/ 102/ 1קרית מודיעין בנגב
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
ירושליםתוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 2/ 2תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג - ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מזרחי03/02/2010
תוכניתתמא/ 37/ זתכנית מתאר ארצית חיבור מפעל יהודה פלדות14/09/2009
תוכניתתמא/ 37/ ב/ 4תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- מפער הקישון19/03/2009