ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009002 מתאריך 16/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 274יער חרובית24/09/2009
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
באר שבעתוכנית5/ 03/ 151/ 22תכנית פינוי ובינוי שכונה ד' - באר שבע
אילתתוכנית2/ 03/ 110/ 17שכונת המאפיה - שימוש מעורב - אילת24/04/2012
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 112שינוי לתכנית מתאר מרינה - אשדוד26/09/2011
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010