ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009003 מתאריך 02/02/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשדודתוכנית3/ 03/ 115/ 11תוכנית מפורטת לאזור תעשיה צפוני31/08/1978
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 87המכללה האקדמית להנדסה בנגב08/06/2003
שמעונים, שער הנגב, מפלסיםתוכנית7/ 03/ 444יעור בית שביתת הנשק - קיבוץ מפלסים24/05/2009
שקמים, יואב, גלאוןתוכנית6/ 03/ 108/ 2קיבוץ גלאון24/05/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 121משעול בן גוריון - שדרות06/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 113מתחם השוק - העיר העתיקה - באר שבע29/06/2009
תוכנית10/ 03/ 282/ 1כריית פוספטים - חתרורים מזרח17/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 153דרך חברון, דרך אילת רחוב הע''מ ורחוב המלאכה - באר שבע
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 11אזור מסחר צומת ראם
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 162רחוב שלמה גורן 31 - תוספת בניה והגדלת זכויות - באר שבע12/05/2009
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 03/ 102/ 8מאגר מים 105 - קיבוץ נגבה24/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 41רחוב רנה קסן 23 - באר שבע17/06/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 258/ 2שכונה 5 מגרש 41 רהט03/06/2009
באר טוביה, באר-טוביה, בצרוןתוכנית8/ 03/ 118/ 20חלקות 32-33 - מושב ביצרון
אשדודתוכנית3/ 03/ 113/ 25תכנון מחדש של מגרש מגורים בקרית מע''ר דרום24/05/2009
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 310ספא ''ערבה בצל ההר''19/11/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 114אזור תעשיה מרכזי11/12/1969
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11/ (ב)גידור המגרש והכשרתו לחניון משאיות
ישות כללית10/ 03/ 152/ 01בקשה להיתר בניה לביתן שומר וסככה
שקמים, לכישישות כלליתקד/ 1005פצלי שמן לכיש ת. 10
שקמים, לכישישות כלליתקד/ 1004פצלי שמן זוהרים ת. 6
שקמים, יואבישות כלליתקד/ 1003פצלי שמן גלאון ת. 3
ישות כלליתקד/ 1002פצלי שמן נחל גוברין ת. 2