ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009004 מתאריך 02/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 432שכונה 12 - לקיה18/02/2004
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 102תכנית פינוי בינוי - אזור תעשיה ומלאכה - אשדוד
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 156/ 5מרכז ספורט - ישוב ליבנה05/01/2006
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 42תכנית מתאר - חוף אשקלון
שקמים, חוף אשקלון, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 296יער שחר03/06/2009
שמעונים, אשכול, מבטחיםתוכנית7/ 02/ 499אתר לטיפול בקומפוסט - מבטחים29/06/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 142שינוי במגרשים ברחוב נחל וברחוב פלג שכות גבים ערד17/06/2009
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 110/ 2שכונת ברנע ב' ו- ג' - שינויים ביעודי קרקע ואיחוד וחלוקה - אשקלון
בני שמעון, להבתוכנית7/ 02/ 305/ 68חוות עזים קיבוץ להב29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 23הגדלת זכויות בניה לבית מגורים - רחוב אדלר 13 - באר שבע12/05/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 8שכונה 26 - מגרשים 89, 90 ושצ''פ - רהט13/10/2009
אילתתוכנית2/ 02/ 236אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת, שלב א'
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 5מגרשים 5058 ו- 5059 שכונת רמות באר שבע24/05/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 4הגדלת שטח בניה למגרש 12 שכונת רמות ד' באר שבע12/05/2009
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 13שימש חורג מקרקע חקלאית למבנה לאירוח כפרי עין יהב
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 43הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה אזור תעשיה קרית גת06/07/2009
שמעונים, מרחבים, מסלולבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 138בקשה לשימוש חורג להקמת בריכת שחיה טיפולית
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 70איחוד מגרשים לתעשיה וביטול דרך
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 166פארק תעשיות קרית מלאכי (מס' קודם 18/ מק/ 2036)24/09/2009
תוכניתתמא/ 37/ זתכנית מתאר ארצית חיבור מפעל יהודה פלדות14/09/2009