ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - עיון / אישור השר - מחוז דרום

מס' 2009005 מתאריך 28/01/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ מק/ 423בית הכנסת ברובע 4 שחמון
עומרתוכנית14/ מק/ 1032מגרש 239 ברחוב אוקליפטוס 135 עומר
אשקלוןתוכנית4/ מק/ 2184הסדרת מגרשים לבנייה עצמית ''נווה ים'', שמשון
עומרתוכנית14/ מק/ 1038מגרש 272 רחוב חלמונית 14 עומר
עומרתוכנית14/ מק/ 1034מגרש 300 רחוב דקל 51