ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009006 מתאריך 09/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 9הרחבת דרך כסייפה09/08/2012
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 461הגדלת שטח לבנייני ציבור - שכונה ה' מגרש 97 - שגב שלום06/05/2010
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 295יער כוכב מיכאל13/03/2012
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
חבל אילות, באר אורהתוכנית12/ 02/ 164/ 1מבנה מסחרי בבאר אורה29/08/2010
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 261חווה חקלאית צפון מזרחית לערערה בנגב
שקמים, יואב, נגבהתוכנית6/ 02/ 267/ 1הסדרת הדרכים בהרחבה הקהילתית של קיבוץ נגבה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 16הגדלת שטח בניה לקיוסק ''מפגש דורי''01/06/2010
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 6מתחם פנג'יאה רחוב הר עודד 507/01/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 149שינוי זכויות בניה - רחוב אנקור שכונת מעוף16/12/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 185שמורת טבע ''חולות סמר''15/05/2011
בני שמעון, משמר הנגבתוכנית7/ 02/ 305/ 79תחנת דלק תפוז ליד משמר הנגב
שמעונים, אשכול, פריגןתוכנית7/ 03/ 278/ 2חלקה ב' מושב פריגן07/11/2011
שמעונים, שדות נגב, תקומהתוכנית7/ 03/ 119/ 11מגרש 50 מושב תקומה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 17הוספת 3 יח''ד במגרש 145 בשכונה ו' החדשה24/09/2009
שקמים, יואב, סגולהתוכנית6/ 03/ 163/ 8מושב סגולה - חלקות 13, 34
אילתתוכנית2/ 03/ 207/ 1מגרש 39 - משעול הלויים, שחמון 707/10/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 241אלמוג - מגורים לעובדי בתי מלון10/04/2011
תמרתוכנית10/ 03/ 296מתקני הספקת מים ''אפעה''
שמעונים, שדות נגב, מעגליםתוכנית7/ 03/ 216/ 5מגרש 216 מעגלים28/04/2010
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 99מעונות סטודנטים21/06/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 155/ 21מגרש 101 ברחוב בן גוריון 18 קריית מלאכי05/01/2012
בני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 5איחוד וחלוקת מגרשים מגרש 71 מושב ברוש24/12/2009