ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009005 מתאריך 30/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 127רח' כצנלסון- מגדל אשקלון24/12/2009
מיתרתוכנית15/ 02/ 107ישוב פרברי חירן (מס' קודם 11/ 02/ 241)
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 263/ 5שכונה 7 מגרשים 701, 702 רהט
באר שבעתוכנית5/ 03/ 106/ 24רחוב המלאכה - באר שבע
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 102משתלת יותם - שדרות התמרים פינת ארגמן - אילת
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 7שכונה 26 - מגרשים 58-62 - הגדלת מגרשים ע''י שינוי יעוד משצ''פ - רהט
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 490שמורת טבע חולות עגור צפון
שמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
רהטתוכנית17/ 03/ 246/ 5שצ''פ בין שכונות 33-34 רהט
אופקים, שמעונים, מרחביםתוכנית23/ 03/ 126מתחם "אפיקי דימרי" - אופקים14/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 20רחוב אהוד בן גרא 19 - באר שבע03/06/2009
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 8תאטרון פתוח פארק תמנע
ערדתוכנית24/ 03/ 145שכונת מעוף - קביעת הנחיות ומגבלות בניה - ערד29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 15מרכז תורני בית יוסף - באר שבע06/07/2009
תוכנית10/ 03/ 125/ 1שמורת טבע שפך נחל רחף
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 98ישיבת הסדר שדרות12/05/2009
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 02/ 248/ 12שינוי יעוד חלק מאזור תעשיה למתחם מגורים בשכונה 48 כסייפה29/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 96הגדלת שטח בניה למגרש A 556 רחוב רמלה 20 באר שבע03/06/2009
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 02/ 234/ 46דרך למתחם לוגיסטי לדייגי דוגית
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011