ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009007 מתאריך 06/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 5שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום24/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 17תוספת שטחי בניה - מגרש 143 A - רחוב ברכה חבס 4, 6 - באר שבע08/02/2010
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 159/ אאתר לכריית חול - חולות סמר19/09/2007
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 02/ 310/ 16שכונה 2 ג' הרחבה - ערערה21/07/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 28תוספת זכויות בניה - רחוב צביה ויצחק 38 באר שבע
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 126מרכז הצעירים , העיר העתיקה באר שבע24/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 52/ אאזור תעסוקה דרך חברון
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 03/ 173/ 3אזור תעשיה מרחבים
אשדודתוכנית3/ 03/ 104/ 47שינוי יעוד ממגורים א' למגורים ומלונאות רובע ד' רחוב דקר 76
שקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
שמעונים, מרחבים, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 525יער ניר משה26/09/2011
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 185שמורת טבע ''חולות סמר''15/05/2011
דימונהתוכנית25/ 03/ 111/ 6בית כנסת ''מגן אליהו'' מרכז שכונת הניצחון24/03/2010
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 70שינוי יעוד למגרים, מסחר ותעסוקה - רחוב שיבולים14/06/2012
שמעונים, אשכול, אוהדתוכנית7/ 03/ 535אתר לטיפול בקומפוסט - אוהד21/10/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 71יצירת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש07/10/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 422שינוי יעוד משצ''פ למתקן הנדסי חברת בזק08/11/2010
נתיבותתוכנית22/ 03/ 106/ 20מגרש מסחרי באזור התעשיה
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 537הקמת בית ספר שכונה 49 כסייפה07/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 20מגרש תעשיה עתירת ידע מס' 109 ברחוב יהודה הנחתום24/03/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 87בית בכפר - שכונת נווה אור24/09/2009
שקמים, חוף אשקלוןתוכניתד/ 6/ 03/ 311חיבור מסילת חלץ לתחנת כח רוטנברג