ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009003 מתאריך 23/03/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערדתוכנית24/ 03/ 140אתר לכריית פוספטים - שדה בריר
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 9יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים07/11/2011
רהטתוכנית17/ 03/ 421עיצוב חזיתות מסחריות ברהט14/06/2012
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 22שכונת צפונית תל שבע26/01/2011
רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 2רהט דרום - מתחם 119/4
תוכניתתמא/ 23/ 16/ א/ 1/ 1תמ"א חלקית ברמה מפורטת למסילת הברזל נתב"ג-ירושלים בתוואי שער הגיא קטע מערבי03/02/2010
תוכניתתמא/ 10/ ב/ 5/ 5תחנת הכח "חגית" - תוספת יחידות ייצור14/09/2009
נושאתקנות/ 11/ 07תקנות התכנון והבניה (התקנת מקומות חניה)