ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009006 מתאריך 04/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
באר שבע, בני שמעוןתוכנית5/ 02/ 102/ 172רובע מנחם - מרת"ח באר שבע21/06/2010
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 93שינוי יעוד ברחוב הגופר 25 - שדרות07/03/2010
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 5ישיבת חכמת רחמים - מושב ברכיה - שקמים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 21רחוב אקצין 17 - הגדלת זכויות - באר שבע22/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 53רחוב לאה אמנו 31/13 - באר שבע22/07/2009
רהטתוכנית17/ 03/ 389/ 8שכונה 2 מגרשים 10, 2117/06/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 171מגרש 25 ו- 26 נווה זאב פלח 511/08/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 31מגרש 2208 - שכונת נווה נוי באר שבע03/09/2009
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 11שימוש חורג משטח חקלאי לחוות גמלים ומרכז טיולי מדבר - דרך חאן הבשמים
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 30הגדלת שטח בניה מגרש B 376 רחוב גלזמן 15 באר שבע06/07/2009
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 43הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה אזור תעשיה קרית גת06/07/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 10הגדלת זכויות בניה ושינוי קווי בניין מגרש 18 שכונה 3 חורה29/06/2009
בני שמעון, שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 523המרכז האזורי אבו בסמה
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 524שגב שלום - שכונה ד' מגרש 10011/08/2009
בני שמעון, רהטתוכנית17/ 02/ 406/ 1מגרש 19 חממות24/03/2010
שמעונים, שער הנגב, ניר עםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 136בקשה לשימוש חורג לתוספת בניה לתחנת משנה לחשמל בקיבוץ ניר עם
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 19מבנה מגורים במגרש מס' B 124 רחוב ילין שטקליס 7 נווה מנחם
בני שמעון, נבטיםבקשה ועדה מקומית7/ 06/ 140שימוש חורג להקמת צימרים בשטח חקלאי - מושב נבטים