ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009004 מתאריך 27/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 25שינוי תוואי דרך מיתארית מס' 1 - רמת חובב14/11/2004
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, ספירתוכנית30/ 02/ 293אזור תיירות ומסחר מרכז ספיר
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 28מתקני ביוב רמת חובב - מתחמים 14, 15, 16 - רמת חובב11/11/2008
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 02/ 226ממשה בתחום נמל אילת
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 281/ 2אקשן פארק
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 9יצירת מגרש לתעשיה במושב תימורים07/11/2011
באר טוביה, באר-טוביה, תמוריםתוכנית8/ 03/ 116/ 10יצירת מגרש לתעשיה קלה ומלאכה
קרית מלאכיתוכנית18/ במ/ 55שכונת ג-ן קרית מלאכי
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
אופקים, גלילית מחוז הדרום, שמעונים, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתתל/ 4/ 14מסילת אשקלון באר שבע בקטע: אופקים- באר שבע07/02/2006
גלילית מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 63תכנית מתאר מחוזית דרום תממ/14/4 שינוי מס' 63 מזרח אשדוד (המשולש החקלאי)10/12/2009