ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת ערר מחוזית - מחוז דרום

מס' 2009004 מתאריך 02/04/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםעת/ 09/ 6010התנגדות לתוספות של מבנים חקלאיים ומגורי עובדים
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6016בקשה לפיצול היתר לשני שלבים (בקשה ליסודות בנין בן 30 יח"ד )
שמעונים, אשכול, דקלערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםשמ/ 09/ 6017סירוב למתן היתר והתנאים שהוצבו לאישורו
אשדודערר על החלטת ועדה מקומית בנושאים אחריםאש/ 09/ 6021סירוב מתן טופס 4 לבניין מגורים