ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009009 מתאריך 13/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 30רחוב צבר שכונת נווה נוי באר שבע13/03/2012
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
קרית גתתוכנית9/ 03/ 107/ 8מגרש 231 בשכונת מלכי ישראל07/11/2011
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 21הגדלת זכויות בניה במגרש 226 שכונה 2 ערערה26/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 25מגרש 143 ב' ברחוב גויטין 21 שכונה ו' החדשה29/08/2010
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהתוכנית6/ 03/ 170/ 6מגרשים 167, 173 מושב ברכיה05/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 21מגורים במגרשים : 1, 3, 15, 17, 55, 84, 122, 123, 127, 142, 143, 148 שכ' דרום25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 37מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19 שכונה ב'01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 26שינוי בזכויות בניה למגרש מס' B 109 שכונה ו'07/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 180מגורים במגרש מס' 1251 רחוב וילנסקי משה 33, שכונת נאות לון24/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 211/ 32מגרש 413 א' - שכונת נחל בקע21/06/2010
שקמים, לכיש, שדה משהתוכנית6/ 03/ 192/ 6שדה משה - משק 6717/03/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 46מגרש מס' A 127, שכונת רמות באר שבע24/12/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 61מגורים במגרש מס' A 1104, B 1104 שכונת נווה מנחם21/01/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 60מגורים במגרש מס' A 77 שכונת נווה מנחם
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 182מרדכי ארדון 16 נאות לון08/07/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 181מגדלי קרן באר שבע07/10/2010
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 23שכונה 2 מגרש 93 א', 9300 ערערה בנגב01/11/2012
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 19מגרש 85 שכונה 3 לקיה01/06/2010
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 387/ 13 מגרשי מגורים בשכ' 11 - כסייפה
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3