ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009010 מתאריך 08/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 123/ 6יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת05/08/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 97חוות הגמלים - אילת
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 485יער משמר הנגב19/07/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 380/ 4שכונה 25 רהט23/02/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 105/ 18אזור תעשיה - רחוב האורן 5 - קרית מלאכי24/04/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 110חוף הדקל - אילת
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, שמעונים, תמר, חורה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 264יער יתיר
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 43יער אור הנר ויער ניר עם21/07/2011
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 2הסדרת זכויות בניה בשכונת נווה העמק07/10/2010
שמעונים, מרחבים, רנןתוכנית7/ 03/ 529חוות לולים מושב רנן08/11/2010
שקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
רהטתוכנית17/ 03/ 421עיצוב חזיתות מסחריות ברהט14/06/2012
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 536חורשת מעון28/04/2010
שמעונים, שדות נגב, גבעוליםתוכנית7/ 03/ 234/ 14מושב גבעולים
רהטתוכנית17/ 02/ 402/ 1אזור תעסוקה ומסחר רהט - בני שמעון
שקמיםתוכנית6/ 03/ 310חוות פיליפ
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 17הגדלת זכויות בניה ותוספת חזית מסחרית שכונה 7 חורה26/06/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 102/ 30בנין 179 מגרש 3 שכונת האשל08/07/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה משולב עם מסחר14/06/2011
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 73הגדלת שטח מסחרי רחוב מ''ג מעפילים
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 17שינוי יעוד מאזור חקלאי לתעשיה קלה ומלאכה - לצד כביש 3