ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009005 מתאריך 25/05/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 165פארק הייטק ומתנ"ח - אשקלון
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 106/ 44אזור תעשיה צפוני מתחם סקום
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 180בניה צמודת קרקע ברחוב השיטה (סמוך למלון המלך שאול)19/07/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 137חלוקה ושינוי יעוד עבור חווה חקלאית ושב''צ
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 55תוספת יח''ד למבנה קיים לדיור להשכרה מששלתית רובע י''א
שמעונים, מרחבים, תפרחישות כללית7/ ני/ 106הסדרת נחל תפרח
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתתממ/ 4/ 14/ 68תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום שינוי מס' 68 - ישוב עירוני בצומת תל ערד
תוכניתתמא/ 38/ 2תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה - שינוי מס' 210/03/2010
אבו בסמה, בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, ערבה תיכונה, רהטתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 2תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת10/03/2010
אבו בסמה, בני שמעוןתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 3תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 3 דרך מס' 6 משוקת עד נבטים10/03/2010
בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, להביםתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 4תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 4 דרך מס' 6 מנבטים עד צומת הנגב10/03/2010