ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009007 מתאריך 01/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 405/ 1אזור מסחר ומלונאות - כסייפה
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 34שכונה צפונית דימונה03/11/2005
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 165יער עזריקם10/04/2011
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבע26/01/2011
שקמים, שפיר, איתןתוכנית6/ 03/ 206/ 5מבנה ציבור שטח למגורים - מושב איתן
שמעונים, מרחבים, פטישתוכנית7/ 03/ 121/ 4נחלה 88 - מושב פטיש
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 489/ 1תחנת שאיבה למים שפירים יתד - יבול04/11/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 97הגדלת זכויות בניה - רחוב יריחו 16 שכונה ט'03/09/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 33מגרש 112 שכונת נווה נוי22/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 24מגרש B 51 שכונה ו' החדשה22/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 7מבנה מגורים במגרש מס' 237/1 ברחוב יצחק מודעי 20 שכונת רמות ד'22/07/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 220/ 3מגרש 373 שכונת נווה זאב פלח 725/08/2009
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 105רחוב השייטת (מתחם המלך שאול)
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 45תחנת כח קרית גת
שקמים, לכישישות כלליתקד/ 1005פצלי שמן לכיש ת. 10
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 202/ 1מתקני תקשורת באתר גלאון