ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009006 מתאריך 29/06/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (3)דיון עקרוני
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
להביםתוכניתדר/ 20/ מבט/ 101עיר הבהדי''ם - קרית ההדרכה של צה''ל14/07/2010
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 22שכונת צפונית תל שבע26/01/2011
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 111/ 55תוספת יח''ד למבנה קיים לדיור להשכרה מששלתית רובע י''א
שמעונים, מרחבים, תפרחישות כללית7/ ני/ 106הסדרת נחל תפרח
גלילית מחוז הדרוםתוכנית11/ 03/ 268פרוייקט בר קיימא - ואדי עתיר והסדרת יער פארק מוצע לאורך נחל יתיר08/11/2010
אור יהודה-אזור, בני ברק, בת ים, גבעתיים, הרצליה, חולון, קרית אונו, רמת גן, רמת השרון, תל אביב-יפו, אור יהודה, אזור, כפר שמריהותוכניתתמא/ 12/ 1תכנית מתאר ארצית למלונאות - שינוי מס' 121/09/2010
אבו בסמה, בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, ערבה תיכונה, רהטתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 2תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 2 דרך מס' 6 מלהבים עד שוקת10/03/2010
אבו בסמה, בני שמעוןתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 3תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 3 דרך מס' 6 משוקת עד נבטים10/03/2010
בני שמעון, גלילית מחוז הדרום, להביםתוכניתתמא/ 31/ א/ 21/ 4תכנית מתאר ארצית לקליטה ועליה-תמא/ 31/ א/ 21/ 4 דרך מס' 6 מנבטים עד צומת הנגב10/03/2010