ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009011 מתאריך 06/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 25מרכז תיירות - מצפה רמון
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
מצפה רמוןתוכנית27/ 02/ 101/ 26מרכז אזרחי - מצפה רמון
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 104מרכז תיירות דרך יותם - אילת01/11/2012
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 174אתר לתחנת משנה לחשמל (תחמ''ש) אשקלון צפון
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 157רחוב ירושלים - נתיבות
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 17מתחם צ/3 - מגרשים 46, 45, 44 לקיה
באר שבע, בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 69פארק פנאי חצרים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 108נחל שלמה אילת
שמעונים, שדות נגבתוכנית7/ 02/ 328/ 18מתחם פאור סנטר במועצה אזורית שדות נגב
נתיבות, שמעונים, שדות נגבתוכנית22/ 03/ 132בית העלמין החדש נתיבות01/12/2011
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 1מתחמי תיירות ירוחם
נתיבותתוכנית22/ 02/ 101/ 22מגרש 161 שכונת החורש נתיבות04/01/2011
שקמים, לכיש, תלמיםתוכנית6/ 03/ 191/ 3קריית חינוך תלמים
אילתתוכנית2/ 03/ 186/ 2שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
אילתתוכנית2/ 03/ 242אטרקציות תיירותיות בצפון העיר אילת , שלב ב'
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 72אזור תעסוקה קלה ומלאכה בית עלמין בדימונה
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 311/ 22מגרש 32 ערערה בנגב
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 7בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון07/10/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 138/ 9מגרש 199 - רחוב האלה 23, שכונת גנים א'08/11/2010
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 312/ 7שכונה 1 מגרש 145 ערערה בנגב10/08/2011
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 172/ 23אזור מגורים ומבנים למוסדות ציבור בשכונה 11 תל שבע
שמעונים, מרחבים, ניר עקיבאתוכנית7/ 03/ 203/ 5הרחבת ניר עקיבא04/01/2011