ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009010 מתאריך 10/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 20מסדרון תעבורתי - אילת
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 38אזור תעשיה - קרית גת07/10/2010
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
באר טוביה, באר-טוביה, שדה עזיהותוכנית8/ 02/ 101/ 43/ אתחנת תדלוק שדה עוזיה
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית21/ 02/ 101/ 33שכונת יוקרה- אתר חירום- קטע ו'- שדרות15/02/2012
אבו בסמה, עומר, שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 02/ 172/ 15תכנית מיתאר לישוב תל שבע 2025 וקטע דרך אזורית מס' 31 א'01/12/2011
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
שדרות, שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 33מתחם ה' שדרות22/10/2009
שמעונים, אשכול, אוריםתוכנית7/ 03/ 118/ 2הרחבת קיבוץ אורים
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבע26/01/2011
שקמים, שפיר, עוזהתוכנית6/ 03/ 112/ 8מושב עוזה - הרחבה
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 101/ 67פיתחת ניצנה
שמעונים, אשכול, מרחביםתוכנית7/ 02/ 502תחנת שאיבה ירקון אורים26/11/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 105/ 19תעשיות עתירות ידע בית בל-טק - באר שבע13/10/2009
ערדתוכנית24/ 03/ 143תוספת זכויות בניה ושינוי קו בניין מגרש B 50 רחוב האנפה ערד04/11/2009
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 158ישיבת הנגב - נתיבות13/09/2009
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 97שינוי משצ''פ לתעשיה קלה ומסחר רחוב הנחלים שדרות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 126מרכז הצעירים , העיר העתיקה באר שבע24/03/2010
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 165/ 33תחנת שאיבה שכונת ברנע ב' - ג' חוף הים אשקלון
עומרתוכנית14/ 03/ 120פארק תעסוקה עומר
אילתתוכנית2/ 03/ 218/ 2מוסדות ציבור ברובע 9 שחמון אילת24/12/2009
קרית גתתוכנית9/ 02/ 140קרית גת צפון
רהטתוכנית17/ 03/ 354/ 9הגדלת שטח לבנייני ציבור - מגרש 967 שכונה 26 רהט13/10/2009
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 161הקטנת שטח מגרש - רחוב הרב איפרגן 87 א'13/10/2009
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 69שינוי קו בניין מגרש 106 אזור תעשיה כנות13/10/2009
נתיבותתוכנית22/ 03/ 130שינוי יעוד ממגורים למוסדות ציבור שד' ירושלים - נתיבות13/10/2009
נתיבותתוכנית22/ 03/ 122/ 1שכונת נווה נוי מערב
באר שבעתוכנית5/ 03/ 159/ 15שינוי זכויות בניה מגרש 19 שוכנה ו'04/11/2009
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 412/ 3תכנית איחוד וחלוקה ושינוי יעודי קרקע בשכונה 9 - חורה05/01/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 118/ 8שינוי בזכויות בניה מגרש 27 שכונה ב'
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 17הוספת 3 יח''ד במגרש 145 בשכונה ו' החדשה24/09/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 59שינוי הוראות בניה לבניין ברחוב קרן היסוד פינת שד' בן צבי (מס' קודם 5/ מק/ 250724/09/2009
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 87בית בכפר - שכונת נווה אור24/09/2009
רמת חובבתוכנית19/ 02/ 110/ 32אתר פסולת בניין
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 15בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למסעדה