ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009010 מתאריך 24/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
אבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 18אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה24/03/2010
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 124מתקן התפלת מי ים - אשדוד21/01/2010
מיתרתוכנית15/ 02/ 108חממות ובתי צמיחה אזור מיתר14/06/2011