ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009008 מתאריך 20/07/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערדתוכנית24/ 03/ 140אתר לכריית פוספטים - שדה בריר
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 105רחוב השייטת (מתחם המלך שאול)
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 2מגרש 58 שכונה 1 - לקיה
רמת נגבתוכנית20/ 03/ 314מט''ש רמת הנגב
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טוהקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
תמרתוכניתתמא/ 10/ ב/ 8/ 1תמא חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תח"כ פנים ארצית רמת חובב-שינוי מס' 129/08/2002
אשקלוןתוכניתתתל/ 7תוספת שתי יח"ד ייצור פחמיות באשקלון.
קרית גת, שקמים, שפירתוכניתתמא/ 37/ א/ 1/ 6תכנית מתאר ארצית חלקית למערכת הולכת הגז הטבעי- חיבור אזור תעשיה קרית גת10/03/2010