ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009009 מתאריך 17/08/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
להביםתוכנית16/ 02/ 101/ 5תכנית מיתאר חדשה - להבים24/12/2009
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אילתתוכנית2/ 02/ 234נמל אילת
בני שמעון, שקמים, לכישתוכנית7/ 02/ 305/ 76יערות להב שומריה
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
שמעונים, שקמיםתוכנית7/ 03/ 533יער רוחמה14/06/2012
בני שמעון, דבירהתוכנית7/ 03/ 103/ 6קיבוץ דביר - אזור תעשיה25/11/2010
שקמים, יואב, לכיש, שפירתוכנית6/ 03/ 312יער נועם31/08/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 88שינוי יעוד למגורים ומסחר בחלקות 105, 106 שכונת חב''ד
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 89בית הכנסת ''אליהו הנביא''21/05/2012
אשדודתוכנית3/ 03/ 130/ 19תוספת זכויות בניה במגרש למגורים רובע י"ב - אשדוד24/03/2010
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ טוהקמת קרוונים לבית ספר תיכון תורני
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 90תחנת כיבוי אש באזור תעשיה, קריית מלאכי