ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009010 מתאריך 21/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 177אתר תיירות ונופש בבקעת תמנע (אזור ב')17/07/2006
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 109מולדה - אבו בסמה26/06/2011
שקמים, יואב, קדמהתוכנית6/ 03/ 214/ 6אתר לכריית חרסית קדמה14/06/2012
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
שקמים, יואב, כפר מנחםתוכנית6/ 03/ 135/ 8אתר הטמנת פסולת יבשה כפר מנחם צפון.25/11/2010
שקמיםתוכנית6/ 02/ 260/ 1מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה
שקמים, לכישתוכנית6/ 02/ 306גבעות חזן17/12/2008
שקמים, יואב, כפר הרי"ףתוכנית6/ 03/ 203/ 3דרך גישה לתחנת רכבת - כפר מנחם21/07/2011
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה משולב עם מסחר14/06/2011
אשדודתוכנית3/ 03/ 109/ 16הוספת יעוד למרפאות במגרש ברובע ז'01/06/2010
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 15בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למסעדה
שקמים, יואבתוכנית6/ 03/ 122/ 12פארק תעסוקה יואב