ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009011 מתאריך 30/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית גתתוכנית9/ 03/ 133הקצאת שטחים למבני ציבור, תפעול ואחסנה - חלוקת מגרשים 34 ו- 35
אשדודתוכנית3/ 02/ 101/ 84הרחבת נמל אשדוד
שקמים, חוף אשקלון, זיקיםתוכנית6/ 02/ 234/ 32שמורת טבע חולות זיקים26/01/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 123/ 6יצירת מסגרת תכנונית להגדרת אזור מסחרי אילת05/08/2010
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 126/ 32קניון לב אשקלון21/01/2010
שקמים, חוף אשקלון, תלמי יפהתוכנית6/ 03/ 123/ 5חלוקה למגרשים בשטח המגורים הבנוי - מושב תלמי יפה06/08/2003
שמעונים, שער הנגב, גביםתוכנית7/ 02/ 303/ 29קרית החינוך קיבוץ גבים שער הנגב07/01/2010
שקמים, חוף אשקלון, יד מרדכיתוכנית6/ 02/ 234/ 39יער יד מרדכי29/08/2010
באר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 3הזזת מגרשי מגורים - מושב גבעתי28/04/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 85שדרות ירושלים - שכונה ט' - באר שבע07/01/2010
שמעונים, שער הנגב, כפר עזהתוכנית7/ 03/ 209/ 5קיבוץ כפר עזה
שמעונים, מרחבים, מבועיםתוכנית7/ 03/ 192/ 13מבועים - מגרש מגורים מספר 50704/11/2009
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 03/ 301כריית פוספטים חלקה א-6
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבע26/01/2011
שמעונים, שער הנגב, ניר עםתוכנית7/ 03/ 195/ 6קיבוץ ניר עם - הרחבה קהילתית והסדרת שטח המחנה
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 164אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי29/08/2010
אבו בסמה, בני שמעון, עומר, אום בטיןתוכנית28/ 02/ 108אום בטין15/05/2011
שקמים, שפיר, אלומהתוכנית6/ 03/ 168/ 3מרכז אלומה - הרחבה - שקמים08/02/2010
בני שמעון, שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 505יער נחל זיז, תלמי בילו08/07/2010
שמעונים, אשכול, עין השלשהתוכנית7/ 03/ 125/ 3מתחם מבני משק - עין השלושה31/03/2011
אבו בסמה, ביר הדאג'תוכנית28/ 03/ 307ביר הדאג' - שכונות מגורים שלב ב'28/04/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 218/ 3סגירת מרפסת רחוב בר ניסן 29/23 - באר שבע04/01/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 240/ 18אזור מסחרי וציבור - שכונה 4 - חורה24/03/2010
באר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 420 מגרשים - מושב גבעתי
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 146/ 5משק 85 מושב שפיר07/03/2010
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 02/ 220/ 16שכונה 6 שגב שלום07/03/2010
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 302/ 22מט''ש צאלים09/08/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 353/ 3שכונה 13 מגרש 62 רהט08/02/2010
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 43הסדרת מפעל איסכור ואתר הנצחה אזור תעשיה קרית גת06/07/2009
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 85הגדלת זכויות בניה - מגרש מגורים רחוב גרונר קרית מלאכי21/01/2010
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 103/ 6מתחם פנג'יאה רחוב הר עודד 507/01/2010
אופקיםתוכנית23/ 02/ 101/ 22שינוי יעוד מקרקע חקלאית למגורים - מישור הגפן29/11/2009
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 531הגדלת זכויות בניה מגרש 94 שכונה ד' שגב שלום24/12/2009
שמעונים, אשכול, גבולותתוכנית7/ 03/ 111/ 3קיבוץ גבולות
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 11תוספת 8 מגרשי מגורים במושב חצב
בני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 5איחוד וחלוקת מגרשים מגרש 71 מושב ברוש24/12/2009
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 46מגרש מס' A 127, שכונת רמות באר שבע24/12/2009
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 45תחנת כח קרית גת
שקמים, שפיר, עין צוריםתוכנית6/ 03/ 176/ 7עין צורים 2010
שקמים, חוף אשקלון, ברכיהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 127שימוש חורג בשטח שיעודו חקלאי לחניה עבור גן אירועים
גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית11/ 02/ 198/ 1כריית חול רמת בקע
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 64/ אמאגר "קמה" למי שפד"ן
תוכניתתממ/ 4/ 14תכנית מתאר מחוזית - שינוי מס' 14 - מחוז הדרום23/01/2000