ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009013 מתאריך 07/09/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
קרית גתתוכנית9/ 03/ 104/ 38אזור תעשיה - קרית גת07/10/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 111/ 17מרכז חוף אלמוג - אילת
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, צופרתוכנית30/ 03/ 146/ 3מרכז משקי צופר14/06/2012
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 36שיקום אתר לכריית חול ע''י הטמנת פסולת יבשה דימונה01/12/2011
שמעונים, שדות נגב, שער הנגב, עלומיםתוכנית7/ 03/ 156/ 3שדרוג מתקן לטיפול בשפכים והקמת מבני משק קיבוץ עלומים - שמעונים01/06/2010
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכנית24/ 02/ 101/ 40גן לאומי תל ערד - הרחבה11/09/2012
שקמיםתוכנית6/ 02/ 260/ 1מרכז יואב - קביעת זכויות בניה למגרש באזור מסחרי ותעשיה
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 105רחוב השייטת (מתחם המלך שאול)
רהטתוכנית17/ 02/ 402/ 1אזור תעסוקה ומסחר רהט - בני שמעון
שדרותתוכנית21/ 03/ 105/ 20הרחבת שטח למפעל תעשייה קיים - שדרות אזור התעשיה
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 187אתר ליצור קומספוסט - חבל אילות
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 120/ 7קידוח ''יד מרדכי 18''05/01/2012
רמת נגב, טלליםתוכנית20/ 03/ 142/ 3הסדרת אזור המגורים, מבני הציבור ודריכם בקיבוץ טללים13/03/2012
רהטתוכנית17/ 03/ 300/ 7שכונה 8 מגרש 5201/12/2011
עומרתוכנית14/ 03/ 102/ 63מגורים במגרש מס' 1441 ברחוב האלה מס' 2713/03/2012
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 18מרכז מסחר ותיירות חורה