ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009012 מתאריך 02/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 24המרכז האזרחי - רמת חובב28/04/2010
באר טוביה, באר-טוביה, גבעתיתוכנית8/ 03/ 126/ 3הזזת מגרשי מגורים - מושב גבעתי28/04/2010
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 116מאפיית הראשונים - העיר העתיקה - באר שבע28/04/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 339/ 2אתר לפסולת מעורבת דודאים07/03/2010
שקמים, לכיש, שקףתוכנית6/ 03/ 290יער שקף
באר טוביה, באר-טוביה, חצבתוכנית8/ 03/ 135/ 8משק כריספי - מושב חצב08/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 87תחנת פז - שדרות ירושלים - באר שבע01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 155הוספת הנחיות ומגבלות בניה - באר שבע26/01/2011
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 172שד' התעשיה, צה''ל ''מיתמור'' - אשקלון07/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 17תוספת שטחי בניה - מגרש 143 A - רחוב ברכה חבס 4, 6 - באר שבע08/02/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 166בית הספר הטכני של חיל האויר - הרחבה15/05/2011
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 39קיוסק השיש
שקמים, חוף אשקלון, הודיהתוכנית6/ 03/ 156/ 4יצירת נחלה בשטח לבנייה ציבור - מושב הודיה01/06/2010
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 326/ 2מגרש 66 - שכונה 4 א' ערערה בנגב08/02/2010
דימונהתוכנית25/ 03/ 148הרחבת אתר לכריית חרסית ממשית דימונה08/07/2010
להביםתוכנית16/ 03/ 103/ 1רחוב כוכית 5 להבים08/07/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 191/ 16הגדלת שטח בניה לקיוסק ''מפגש דורי''01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 58מרכז אזרחי - שד' רגר 1921/01/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 177הגדלת שצ''פ ברחוב שז''ר פינת רחוב השלום25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 178מגורים במגרש 52 ברחוב דנציגר 34, נאות לון05/08/2010
שמעונים, ערערה בנגבתוכנית7/ 03/ 318/ 6מגרש 19 שכונה 4 ערערה בנגב07/03/2010
שמעונים, מרחבים, שדה צביתוכנית7/ 03/ 232/ 7מגרש 212 מושב שדה צבי08/07/2010
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 337/ 4הגדלת זכויות בניה ושינוי קוי בניין מגרש 101 שכונה 3124/12/2009
שקמים, שפירתוכנית6/ 03/ 129/ 6אחוזת אתרוג - חלקה 7301/06/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 179קריית מדע באר שבע01/06/2010
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 537הקמת בית ספר שכונה 49 כסייפה07/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 61מגורים במגרש מס' A 1104, B 1104 שכונת נווה מנחם21/01/2010
באר טוביהתוכנית8/ 03/ 104כביש מס' 81
אשדודישות כללית3/ 03/ 115/ 11 (ד)חניון משאיות אופק-ים ספנות בע"מ