ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009015 מתאריך 09/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
בני שמעוןתוכנית7/ 02/ 305/ 45קרית אשל - שדה תימן
שקמים, חוף אשקלוןתוכנית6/ 03/ 292אתר לסילוק פסולת יבשה כוכב
שמעונים, חורהתוכנית7/ 02/ 177/ 16בגדלת זכויות בניה למגרש 58 שכונה 15 - חורה11/09/2012
נתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 9רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות17/03/2011
אופקיםתוכנית23/ 03/ 127אזור תעשיה דרומי - אופקים
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 509אתר לטיפול ויצור קומפוסט עצמונה16/06/2011
שמעונים, שער הנגב, רוחמהתוכנית7/ 03/ 264/ 4קיבוץ רוחמה
שקמים, חוף אשקלון, ניצןתוכנית6/ 03/ 291/ 2ניצן
אילתתוכנית2/ 03/ 186/ 2שדרוג מלון אדומית ותוספת בנייה למגורים / נופש
להביםתוכנית20/ 02/ 310/ 1דרך היין ברמת הנגב - 1, 3, 4
רמת נגבתוכנית20/ 02/ 310/ 2חוות חקלאיות תיירותיות בדרך היין - חוות מס' 17-19 (צפון מערבית לקיבוץ שדה בוקר
מצפה רמוןתוכנית27/ 03/ 144דרך היין - חווה מס' 13
רהטתוכנית17/ 03/ 245/ 7שכונה 21 מגרש 3 רהט26/06/2011
שמעונים, אשכול, חוליתתוכנית7/ 03/ 289/ 3קיבוץ חולית
עומרתוכנית14/ 03/ 117/ 5שינוי בזכויות בניה מגרש 86 רחוב חרצית 710/08/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 71בית צמוד קרקע, במגרש 518, שכונת יעלים08/07/2010
שקמים, לכיש, נגהתוכנית6/ 03/ 195/ 4מושב נוגה - הרחבה שניה
אבו בסמה, גלילית מחוז הדרום, מיתר, ערד, שמעונים, חורה, כסייפה, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרוםתוכניתד/ 11/ 03/ 267דרך מס' 31 -צומת שוקת - ערד (או מבואות העיר ערד)21/07/2011
עומרתוכנית14/ 03/ 103/ 22שינוי מגרש למגורים מחד-משפחתי לדו-משפחתי26/01/2011
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 7הרחבת מרכז שפירא
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 28הגדלת זכויות בנייה במגרש מגורים במושב באר טוביה16/12/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 03/ 166/ 1הארגז -פארק תעשיות קריית מלאכי10/08/2011