ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009011 מתאריך 26/10/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 169ביג - אשקלון21/01/2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, עין יהבתוכנית30/ 03/ 307מתחם תיירות ונופש עין יהב
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 182ע'רנדל - מוקד חקלאי תיירותי21/01/2010
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 361/ 2מגרש 58 שכונה 1 - לקיה
ערדתוכנית24/ 03/ 104/ 19אזור תעשיה משולב עם מסחר14/06/2011
תוכניתתמא/ 10/ א/ 3תכנית מיתאר ארצית חלקית לתחנות כח ורשת החשמל - תחנת הכח ת"א.
תוכניתתמא/ 16/ ה/ 1תכנית מתאר ארצית לסילוק פסולת - הטמנת פסולת אסבסט באתר אפעה10/03/2010
תוכניתתמא/ 19/ 5תכנית מתאר ארצית לבתי עלמין - שינוי תשריט בתי העלמין באזור המרכז