ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2009013 מתאריך 30/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תמרתוכנית19/ 02/ 110/ 24המרכז האזרחי - רמת חובב28/04/2010
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 461הגדלת שטח לבנייני ציבור - שכונה ה' מגרש 97 - שגב שלום06/05/2010
אשדודתוכנית3/ 03/ 106/ 30שינוי בזכויות בניה - רובע ה' - אשדוד
שמעונים, שגב שלוםתוכנית7/ 03/ 331/ 5שכונה ב' - מגרש 74 - שגב שלום24/03/2010
שמעונים, שער הנגב, נחל עזתוכנית7/ 03/ 238/ 3הרחבת קיבוץ נחל עוז
תוכנית10/ 03/ 107/ 4מחצבות מיצד תמר24/03/2010
שקמים, שפיר, משואות יצחקתוכנית6/ 03/ 143/ 7משואות יצחק - חלוקת מגרשים01/06/2010
בני שמעון, שובלתוכנית7/ 03/ 136/ 3קיבוץ שובל - חלוקה למגרשים והרחבת הישוב29/08/2010
שדרותתוכנית21/ 02/ 101/ 32הרחבת אזור למגורים ומסחר - שינוי יעוד מאזור תעשיה - רחוב גופר שדרות
שדרותתוכנית21/ 03/ 122תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 156רחוב חי טייב 8 - מגרש 95 משה''ב א' - שינוי באחוזי בניה וקי בניין - נתיבות07/03/2010
תוכנית10/ 02/ 100/ 70ברכת מים עין בוקק01/06/2010
שמעונים, תל שבעתוכנית7/ 03/ 502/ 1שכונה 16 - שינוי תכנון למגורים ומבני ציבור תל שבע24/03/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 213/ 4קיוסק - רחוב העצמאות , רחוב החוכתר - באר שבע01/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 104/ 52/ אאזור תעסוקה דרך חברון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 56שינויים בזכויות בניוה במגרשים B 100, B 212, A 45, A 38, B 38, A 1186 נווה מנחם28/04/2010
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 102/ 86תוספת יחידות דיור חלקה 234 ע''ש רפאל רפאל01/06/2010
חבל אילותתוכנית12/ 03/ 101/ 5אזור תעשיה במרכז אזורי חבל אילות
שקמים, חוף אשקלון, גברעםתוכנית6/ 03/ 121/ 5הרחבת קבוץ גברעם
באר שבעישות כללית2009-0290בקשה להקלה במספר מקומות חניה עפ"י תקן חניה
באר שבעישות כללית5/ 02/ 102/ 05בקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 להיתרים מיוחדים בתכנית המיתאר