ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2009017 מתאריך 30/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 126אזור עמק שרה שלב ו' צפון09/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 177/ 115קיריית המוזיאונים העיר העתיקה באר שבע
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 30רחוב צבר שכונת נווה נוי באר שבע13/03/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 160/ 58סופר פארם רח' המשחררים 7010/08/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 32מגרש A 38 38 B נווה נוי16/12/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 45מגורים במגרש A 544 ברחוב זהרי 22 שכונת רמות22/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 199/ 4מגורים במגרש 16 א' ברחוב פריבס 23, 25 שכונת רמות13/03/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 21מבנה מגורים ברחוב יוכבד בת מרים 8 נחל עשן25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 20מגרש A 144, B 144 שכונת נווה מנחם16/09/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 111/ 11מגרש מסחרי, שכונה ד'08/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 23מבנה מגורים ברחוב פיינשטיין מאיר 18 שכונת רמות05/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 107/ 109מגורים במגרש מס' 4 שכונה א'22/08/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 115/ 100מגורים במגרש מס' 162, רחוב הרב האי גאון 22, נאות לון22/12/2011
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 183מגורים במגרש מס' 6922 רחוב אברהם אבן שושן 53 נאות לון
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 8מגורים ברחוב קלמן מגן 10, רמות ד'21/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 203/ 47מגרש מס' B 12, רחוב הנרי נויפלד 24 שכונת רמות01/11/2012
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 24מבנה מגורים ברחוב מאיר נקר 5 שכונת רמות10/04/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 62בתי מגורים במגרש 186 - שכונת נווה מנחם05/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 109/ 22מגורים במגרש מס' 117 רחוב אהוד בן גרא 2225/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 155/ 10מגורים במגרש מס' 2190 רחוב רבנו תם שכונה ד08/07/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 9מגורים במגרשים 51, 72, 74, 78, 82, 14.2, 1.2 שכונת רמות ד'16/12/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 63מגורים במגרש B 1193 רחוב זרובבל 5 שכונת נווה מנחם16/09/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 134/ 36מגורים במגרש מס' 55, רחוב נרקיס 52 שכונת נווה נוי21/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 202/ 7מגורים במגרש 5016 רחוב קרל נטר 24 רמות באר שבע04/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 30מגרש 125 שכונת נווה זאב29/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 215/ 10מגורים במגרש מס' 3 רחוב יצחק מודעי 13 שכונת רמות25/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 64מגורים במגרש B 166 שכונת נווה מנחם29/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 162/ 25מגרש 290 רח' צבי רן 15 שכ' רמות26/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 22מגורים במגרשים 105A, 105B רח' שמואל רודנסקי 57, 55, שכ' נווה מנחם באר שבע07/10/2010