ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009012 מתאריך 23/11/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 124פרוייקט "לאורך הנחל" - באר שבע23/01/2003
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
להביםתוכנית20/ 02/ 101/ 4אזור כריית פוספטים אורון - צין
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 302שמורת טבע עשוש (הרחבה) - ערבה תיכונה
שמעונים, שקמים, חוף אשקלון, שער הנגב, ארזתוכנית6/ 02/ 234/ 43אזור אחסנה - מחסום ארז08/02/2010
ערבה תיכונה, הערבה התיכונהתוכנית30/ 02/ 310ספא ''ערבה בצל ההר''19/11/2012
ערבה תיכונה, הערבה התיכונה, חצבהתוכנית30/ 03/ 313הרחבת מושב חצבה
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 15בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למסעדה
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 9מבואת כניסה לפארק תמנע
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348/ 1הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה16/09/2010
חבל מודיעיןתוכניתתתל/ 22/ אמסילה מזרחית בקטע הפרדה מפלסית עם דרך מס' 461