ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2009016 מתאריך 14/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 152/ 1פונדק הק"מ ה- 101
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 485יער משמר הנגב19/07/2012
שמעונים, שער הנגבתוכנית7/ 02/ 303/ 36תחנת מקורות אלמוג - איבים08/11/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 34רחוב חז''ל 75 - שכונה ב' - באר שבע08/07/2010
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
מיתרתוכנית15/ 02/ 108חממות ובתי צמיחה אזור מיתר14/06/2011