ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2009014 מתאריך 21/12/2009

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 24מחצבת גיר - גבעת סילון11/08/1994
אילת, חבל אילותתוכנית2/ 02/ 101/ 96חוות רודד01/12/2011
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
דימונה, רמת נגב, תמרתוכנית25/ 02/ 101/ 33תכנית מתאר חדשה לדימונה
אילתתוכנית2/ 03/ 198/ 1מסוף גבול טאבה08/07/2010
שקמים, שפירתוכנית6/ 02/ 224/ 16אתר לייצור קומפוסט - צומת פלוגות (בר עידן)
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 20מגרש 28 ב' - מושב מלילות01/06/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 4מגרש 325 משעול הזית 1, שחמון 4 - אילת08/11/2010
שמעונים, שדות נגב, מלילותתוכנית7/ 02/ 328/ 21חלקה 62 מושב מלילות26/01/2011
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 147/ 105רחוב השייטת (מתחם המלך שאול)
באר טוביה, באר-טוביה, אמוניםתוכנית8/ 03/ 120/ 16תוספת שימוש למגרש משק עזר10/04/2011