ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה להתנגדויות

מס' 2010001 מתאריך 11/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 21הסדרת אזור תעשיה קיים
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 90דרך ממזרח לשדה התעופה הקיים - אילת
שמעונים, מרחבים, שדות נגב, שער הנגבתוכנית7/ 03/ 475יער יכיני14/06/2011
עומרתוכנית14/ 02/ 100/ 44מגרשים 1038, 1037 ברחוב החורשה עומר16/09/2010
אבו בסמהתוכנית28/ 03/ 403אבו עיאדה14/06/2011
שקמים, לכיש, נהורהתוכנית6/ 03/ 125/ 7הרחבת נהורה
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
רהטתוכנית17/ 03/ 420/ 1שינוי יעוד משצ''פ למגורים א' - שכונה 1111/09/2012
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (א)בקשה להיתר להרחבת דירה בקומת עמודים + פרגולה בחצר האחורית
אשדודישות כללית3/ 03/ 104 (ג)בקשה לתוספת בניה בקומה א' ובגג ותוספת סככה