ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה סטטוטורית

מס' 2010001 מתאריך 04/01/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 102משתלת יותם - שדרות התמרים פינת ארגמן - אילת
אילת, חבל אילותתוכנית12/ 02/ 179מעבר גבול ע''ש יצחק רבין05/01/2012
ערבה תיכונהתוכנית16/ 03/ 189בריכת אגירה למים שפירים ליד להבים26/09/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 152/ 12מרכז מסחרי בשכונת אמדר אילת08/11/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 135/ 68בית מס' 242 ג' - שכונת יעלים - אילת25/11/2010
שמעונים, שדות נגב, זרועהתוכנית7/ 03/ 140/ 4משק 25 - מושב זרועה14/06/2011
אילת, חבל אילותתוכנית12/ 03/ 186פנטזיה דרומית נחל רודד01/12/2011
אילתתוכנית2/ 02/ 240הגדרת זכויות בניה למבנים ומוסדות ציבור והצללות בשטחים ציבוריים- אילת
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 113הגדרת זכויות בניה למבני ציבור בהם לא הוגדר זכויות
דימונהתוכנית25/ 02/ 101/ 47בתי מגורים ברחובות דדוגית 5 ונצרים 1 מגרשים 20, 24 נאות קטיף17/03/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 03/ 538מאגר כיסופים למי שפד''ן
אשקלוןתוכנית4/ 03/ 138/ 6מתחם שדרות דרום אפריקה - המח"ל - בר כוכבא10/08/2011
באר טוביה, באר-טוביה, נוה מבטחתוכנית8/ 03/ 136/ 9נווה בר - אכסון תיירותי במושב נווה מבטח
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 03/ 117/ 29שינוי יעוד מגרש לבנייני ציבור באר טוביה
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 21מגרש 84 שכונה 3 לקיה15/05/2011
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 22שכונה 3 מגרשים 9 לקיה26/06/2011
שמעונים, אשכולתוכנית7/ 02/ 255/ 14כפר טבע ונופש - מרכז גושי חבל שלום
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 02/ 183/ 23מגרש 87 שכונה 3 לקיה26/06/2011
באר טוביה, באר-טוביהתוכנית8/ 02/ 101/ 71שינוי יעוד מדרך להרחבת מגרש לתעשיה
באר טוביה, באר-טוביה, עזרתוכנית8/ 03/ 120/ 17מגרש מגורים - שינוי בקו בנין ובזכויות בניה07/11/2011