ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - הועדה המחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום

מס' 2010001 מתאריך 15/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
תוכנית10/ 02/ 100/ 24מחצבת גיר - גבעת סילון11/08/1994
נושאמחוז דרום (1)הודעות היו"ר
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 476יער דביר16/06/2011
אבו בסמהתוכנית28/ 02/ 106שכונת אל- סייד29/06/2009
חבל אילותתוכנית12/ 02/ 112/ 7מכרות תמנע26/01/2012
אילת, חבל אילותתוכנית12/ 02/ 179מעבר גבול ע''ש יצחק רבין05/01/2012
אילתתוכנית2/ 02/ 234נמל אילת
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 177תוספת חומרים למסוף כימיקלים (בתחום מכלל אשקלון של חבק קצא''א
בקשה ועדה מקומית30/ 06/ 15בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למסעדה
אשקלון, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית4/ 02/ 101/ 181מיקשר ימי מס' 6 - חברת קצא"א מכלל אשקלון
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300/ 1בריכת מים מרשם23/02/2011
נושאתקנות / 15/ 12בתקנות פטור מהיתר לעבודה לצרכי חקלאות בעבור מפוני חבל עזה וצפון השומרון - הוראת
גלילית מחוז המרכז, ראשון לציון, שורקות, גן רוהתוכניתתתל/ 36מתקן התפלה שורק29/07/2010
זבולוןתוכניתתתל/ 13/ גמחלף יגור12/08/2010
בני שמעוןתוכניתתממ/ 4/ 14/ 74תכנית מתאר מחוזית מחוז דרום תממ/14/4 שינוי מס'74 שינוי בהוראות התכנית (ס' 9.6)27/10/2011