ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010002 מתאריך 22/02/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
באר שבעתוכנית5/ 03/ 103/ 52"בית נפרו" - באר שבע28/04/2010
אשקלוןתוכנית4/ 02/ 101/ 154מרכז אריזה ולוגיסטיקה פרי - אור בע"מ - אשקלון08/07/2010
חבל אילות, יטבתהתוכנית12/ 03/ 137/ 8דרך גישה לבית ספר "מעלה שחרות" - חבל אילות08/11/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 127/ 5עיבוי שכונת יעלים - ערד07/10/2010
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
ערדתוכנית24/ 02/ 101/ 38הרחבת בית עלמין ערד14/06/2011
אילתתוכנית2/ 03/ 233שכונת שחמון - רובע 4 - מגרש 131 חלקה 34 - אילת
שדרותתוכנית21/ 03/ 122תוספת זכויות בניה - משעול השופטים 1 - שדרות
נתיבותתוכנית22/ 03/ 112/ 9רחוב בןריון 21 - שינוי באחוזי בניה וקווי בניין - נתיבות17/03/2011
קרית מלאכיתוכנית18/ 02/ 164אזור המחנות הצבאיים - קרית מלאכי29/08/2010
אילת, גלילית מחוז הדרום, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית2/ 03/ 237מימשה בתחום התפעולי של נמל אילת16/12/2010
בני שמעוןתוכנית7/ 03/ 305/ 77מאגר נבטים08/07/2010
שמעונים, מרחביםתוכנית7/ 02/ 521תוספת זכויות בניה למגורים בנחלות במושבים במ.א. מרחבים01/12/2011
נתיבותתוכנית22/ 03/ 102/ 164מעונות סטודנטים
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 527אזור תעשיה לקיה26/06/2011
קרית גתתוכנית9/ 03/ 107/ 8מגרש 231 בשכונת מלכי ישראל07/11/2011
שקמים, לכיש, עצםתוכנית6/ 03/ 309תחנת שאיבת מים ''עוצם''17/03/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 207/ 25מגרש 143 ב' ברחוב גויטין 21 שכונה ו' החדשה29/08/2010
שדרותתוכנית21/ 03/ 102/ 99מעונות סטודנטים21/06/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 169/ 37מגרש מגורים ברחוב חז''ל 19 שכונה ב'01/06/2010
בני שמעון, ברושתוכנית7/ 03/ 202/ 6מגרש מס' 1 - מושב ברוש01/06/2010
אילתישות כללית2/ 02/ 101/ ידבקשה להיתר בניה עפ"י פרק ה' סעיף 6 בתכנית המיתאר לבנייה בתחום שמורת האלמוגים
רהטתוכנית17/ 03/ 423מגרש 129 שכונה 7 רהט01/06/2010
תוכנית10/ 02/ 100/ 78תחנת כח בקוגנרציה בתחום מפעל חיפה כימיקלים דרום
אבו בסמה, מולדהתוכנית28/ 02/ 109/ אמבנים ומוסדות ציבור למתקני תשתית ולמערכת הדרכים מולדה01/06/2010
שקמים, לכיש, יד נתןבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 130שימוש חורג להקמת משרד ומחסן להובלות בשטח שיעודו חקלאי - מושב יד נתן
תוכנית10/ 02/ 100/ 81בריכות אידוי מס' 6 - מפעלי ים המלח