ישיבת ועדה מחוזית לתכנון ולבניה מחוז הדרום - ועדת משנה נפתית

מס' 2010005 מתאריך 14/06/2010

סעיפי ישיבה
ישוב/רשות מקומית/מרחב תכנון/מחוזסוג ישות תכנוניתמספרשםתאריך אישור תכנית ברשומות
ערדתוכנית24/ 03/ 127/ 5עיבוי שכונת יעלים - ערד07/10/2010
נושאמחוז דרום (2)אישור פרוטוקול
נושאמחוז דרום (4)נושא כללי
שקמים, שפיר, מרכז שפיראתוכנית6/ 03/ 129/ 4מרכז שפירא - הגדלת זכויות במגרש מס' 6225/11/2010
באר טוביה, באר-טוביה, כפר ורבורגתוכנית8/ 03/ 112/ 15מגרש 76 - כפר ורבורג08/11/2010
שקמים, חוף אשקלון, ניר ישראלתוכנית6/ 03/ 136/ 6מגרש 95 A ניר ישראל (מגרש לבעלי מקצוע) - שקמים16/09/2010
שמעונים, אשכול, ישעתוכנית7/ 02/ 507מבנים חקלאיים - גל שפירא - מושב ישע07/10/2010
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 300מרשם19/03/2009
באר שבעתוכנית5/ 02/ 102/ 169מגרש מס' 1058 ברחוב יעקב אורלנד 3 נאות לון - באר שבע29/08/2010
שקמים, חוף אשקלון, כוכב מיכאלתוכנית6/ 03/ 166/ 4מגרש 41 - כוכב מיכאל04/01/2011
שמעונים, חורהתוכנית7/ 03/ 382/ 9הגדלת זכויות בניה - מגרש 29 שכונה 3 חורה16/09/2010
ערדתוכנית24/ 03/ 150קביעת הנחיות ומגבלות בניה ב- 25 מגרשים בשכונת מעוף ערד25/11/2010
ירוחםתוכנית26/ 02/ 122/ 2הסדרת זכויות בניה בשכונת נווה העמק07/10/2010
בני שמעון, בית קמהתוכנית7/ 03/ 117/ 3צומת בית קמה מגרש מס' ב
שקמים, לכישתוכנית6/ 03/ 201/ 13מכון לטיפול בשפכים ''לכיש''07/11/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 209/ 20מגרש A 144, B 144 שכונת נווה מנחם16/09/2010
דימונהתוכנית25/ 03/ 102/ 71יצירת 8 מגרשי מגורים ברחוב תירוש07/10/2010
אילתתוכנית2/ 03/ 235/ 7בית צמוד קרקע ברחוב האפרסמון 16 שחמון07/10/2010
בני שמעוןתוכניתד/ 7/ 03/ 181/ 1דרך גישה ל"מפעל תערובת אזורי"04/01/2011
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 63מגורים במגרש B 1193 רחוב זרובבל 5 שכונת נווה מנחם16/09/2010
שמעונים, לקיהתוכנית7/ 03/ 183/ 20לקיה - שכונה 3 מגרש 4207/10/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 192/ 30מגרש 125 שכונת נווה זאב29/08/2010
באר שבעתוכנית5/ 03/ 206/ 64מגורים במגרש B 166 שכונת נווה מנחם29/08/2010
גלילית מחוז הדרום, ערד, תחום שיפוט מחוזי/ גלילי - מחוז הדרום, תחום מחוזי גליליתוכנית11/ 02/ 105/ 15חוות טורבינות רוח ליצור חשמל - תל ערד
אילתתוכנית2/ 03/ 207/ 2מגרש 47 משעול הלויים שחמון 7 אילת29/08/2010
אילתתוכנית2/ 02/ 101/ 115ריף הדולפינים אילת
שמעונים, כסייפהתוכנית7/ 03/ 348/ 1הגדלת זכויות בניה שכונה 45 מגרש 337 כסייפה16/09/2010
שקמים, לכיש, שדה דודבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 135בקשה לשימוש חורג למגורים לעובדים זרים במושב שדה דוד
שקמים, יואב, סגולהבקשה ועדה מקומית6/ 06/ 134בקשה לשימוש חורג ממבנה חקלאי למיון פרחים ובקרקע חקלאית לבנין מסחרי בית קפה